16.02.2018

Taşeron Firma Personelinden Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İçin Müracaat Edenlerin Başvuru Sonuçları

Taşeron Firma Personelinden Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İçin Müracaat Edenlerin Başvuru Sonuçları

DUYURU

 

Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi Müdürlüğü  temizlik ve güvenlik hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinden, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere başvuruda bulananların durumu, tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvurusu kabul edilenlere ait isim listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

 

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

1

Mehmet KARATAŞ

TEMİZLİK

KABUL

2

İsmail KOÇÜN

TEMİZLİK

KABUL

3

Seher KAYNAK

TEMİZLİK

KABUL

4

Nalan GÖKTÜRK

TEMİZLİK

KABUL

5

Fatma DURMAZ

TEMİZLİK

KABUL

6

Selma AKAY

TEMİZLİK

KABUL

 

 

GÜVENLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

  

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

1

Mustafa ÖZDUL

GÜVENLİK

KABUL

2

Sadettin ASLAN

GÜVENLİK

KABUL

3

Mehmet Alim AYDEMİR

GÜVENLİK

KABUL

4

İsmail DİRAY         

GÜVENLİK

KABUL